Retro-Radio spiller: Sebastian Og Lis Sørensen - Stilhed Før Storm   Stop
Retro-Radio Millennium spiller: Boobytrax - Don't Go